×
Doprava a platbaInformaceKontaktRegistraceAnketa
Informace pro zákazníky
 Přerušení odesílání zásilek v termínu 16. - 18.7.2024.   
Z důvodu čerpání dovolené bude uzavřen sklad, expedice i obchodní oddělení.
Vaše objednávky budou zpracovány a expedovány v pátek 19.7.2024.
Děkujeme za Vaše pochopení.

Zásady zpracování osobních údajů (GDPR)
Obchodní podmínky (VOP)
Reklamační řád
Odstoupení od kupní smlouvy
Mapa Webu - Site Map


  Prohlášení:
Neplánujeme Vám rozesílat žádné nevyžádané informace (newslettery, akční nabídky, apod) i kdybyste s tím souhlasili...:-)
Nikdy nepředáme Vaše údaje žádné marketinkové nebo analytické firmě !


Zásady zpracování osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Michala Klencová, IČ 21219907 se sídlem Nezdice 102, 334 01 (dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou:

  jméno: Michala Klencová

  adresa: Nezdice 102

  email: viz sekce „Kontakty“ na stránkách eshopu celofanove-sacky.eu

  telefon: 737 610 938

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 1. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.


IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

 • zajišťující marketingové služby.

 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.


VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména požitím antivirových programů, šifrováním hesel uživatelských účtů, používáním licencovaného SW třetích stran.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.3.2024.
  
Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení
    Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese Celofánové sáčky.eu (celofanove-sacky.eu). Podmínky blíže definují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele (dále jen "Prodávající") a zákazníka (dále jen "Kupující").

Prodávající:
Michala Klencová
Nezdice 102
334 01 Přeštice
Česká republika
IČ: 21219907
DIČ: CZ8459172051
Kontaktní telefon: +420 737 610 938
E-mail: info(zavináč)celofanove-sacky.eu
Prodávající JE PLÁTCEM DPH registrovaným od 1.3.2024
Podnikatel je zapsán v živnostenském rejtříku vedeném Městským úřadem Přeštice.

2. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy
    Pro vytvoření objednávky kupující vybere druh zboží, uvede jeho požadované množství, požadovaný způsob dopravy, způsob provedení úhrady za zboží, řádně vyplní kontaktní formulář a objednávku elektronicky odešle kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku".
     Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků. Cena zboží a služeb je platná v momentě odeslání objednávky.
    Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s uvedenými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a bez výhrady s nimi souhlasí. Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno, případně uvést jiný daný způsob převzetí objednaného zboží.
    Potvrzení o přijetí objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) a elektronická kopie této objednávky jsou zaslány kupujícímu na jím uvedenou emailovou adresu.
    V okamžiku, kdy prodávající zašle kupujícímu na jím uvedenou emailovou adresu potvrzení o zpracování obdržené objednávky, tato se stává kupní smlouvou se všemi povinnostmi a důsledky vyplývajícími z platné legislativy ČR.

Zrušení objednávky
    Kupující i prodávající mohou bez udání důvodu zrušit objednávku kupujícího až do okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

3. Zaslání zboží a platba

Způsob dopravy
    Konkrétní způsob dodání zboží si volí kupující sám během tvorby objednávky. Přehled dopravců a aktuální ceník je uveden v sekci Dopravné a Balné.

Dodací lhůta
    Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době přepravcem dle preferencí zákazníka, obvykle v termínu 2-4 pracovních dnů, případně dle informace uvedené v potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující stanovil ve své objednávce.

Způsob platby
    Konkrétní způsob platby si volí kupující sám během tvorby objednávky. Zboží je možné v plné výši uhradit hotově při osobním převzetí zboží na odběrném místě, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby nebo poukázáním kupní ceny na účet prodávajícího pod příslušným variabilním symbolem (číslem objednávky/faktury), který platbu identifikuje. Při bezhotovostní platbě je zboží odesláno až po připsání úplné částky za zboží na účet prodávajícího.

Převzetí zboží
    Při přebírání zboží od dopravce našim zákazníkům doporučujeme zkontrolovat, zda není zásilka poškozena. V případě mechanického poškození obalu sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost dopravcem potvrdit. Na základě vyhotoveného záznamu lze u dopravce reklamovat zásilku a požadovat náhradu. Podepsáním dodacího listu přepravci kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že obal zásilky je mechanicky nepoškozen.
Vlastnická práva zboží přecházejí z prodávajícího na kupující až v okamžiku úplného uhrazení ceny zboží.
 

4. Odstoupení od kupní smlouvy
    Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží.
Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (například dodání i nedokončené zakázkové výroby)
Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
    Kupující může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu, a to elektronicky na emailovou adresu info zavináč celofanove-sacky.eu nebo písemně na adresu prodávajícího uvedenou v sekci Kontakty. Zásilky, z nichž není patrné proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesílateli.
    V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je kupující povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tak, že kupní cena, která je prodávajícímu v případě odstoupení od smlouvy vrácena, je o tyto náklady odpovídajícím způsobem snížena.
    Pokud kupující splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, prodávající mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část způsobem odpovídajícím původní úhradě, tzn. v případně úhrady převodem bankou nebo dobírkou při doručení dopravcem (třetí stranou) půjde o vyrovnání formou bankovního převodu. Vyrovnání hotovostí v ostaních případech. A to do 14 dnů po vrácení zboží, nejlépe v rámci tohoto postupu: A) prodávající vystaví a zašle účetní doklad - opravný daňový doklad (dobropis) kupujícímu na uvedený email nebo poštou. B) Na tento doklad kupující uvede způsob finančního vyrovnání, viz mořnosti výše uvedené. Tzn. eventuelně uvedede čitelně číslo bankovního účtu k zaslání vrácené kupní ceny, dále čitelně své jméno, podpis a datum podpisu. C) Kupující neprodleně doručí takto označený doklad prodávajícímu poštou nebo emailem. D) Prodávající na základě potvrzeného dokladu neprodleně odesílá (předá) uvedenou částku, nejpozději však do 14 dnů od přijetí vráceného zboží.

     Formulář k odstoupení od kupní smlouvy v doc: formular_odstoupeni_od_ks.doc
     Formulář k odstoupení od kupní smlouvy v pdf: formular_odstoupeni_od_ks.pdf

5. Ochrana osobních údajů spotřebitele
    Veškerá osobní data a kontaktní údaje uvedené při objednávce zboží jsou určeny pouze pro účely internetového obchodu Celofánové sáčky.eu (celofanove-sacky.eu), který s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Kupující bere na vědomí, že jeho emailová adresa může být použita pouze pro kontaktování od nezávislé hodnotící služby v podobě dotazníku spokojenosti zákazníka s konkrétním nákupem, například služba Heuréka Ověřeno zákazníky.
    Pokud kupující projeví svůj souhlas, může mu prodávající sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info zavináč celofanove-sacky.eu nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky.

6. Mimosoudní řešení sporů
    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce - Inspektorát Plzeňský a Karlovarský se sídlem v Plzni, Adresa: Houškova 661/33, 326 00 Plzeň, Telefon: 377 323 596, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
     Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


 

7. Reklamační řád - práva z vadného plnění
     Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
     V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat: výměnu za nové zboží, opravu zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupit od smlouvy.
    Kupující má právo odstoupit od smlouvy, pokud má zboží podstatnou vadu, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě, při větším počtu vad zboží.
    Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
    Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
    Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
    Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
    V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
    Volbu způsobu reklamace má kupující.
    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

8. Závěrečná ustanovení
    Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Toto znění obchodních podmínek nabývá účinnosti dne 1.3.2024


Košík   

Košík je prázdný ...


 
Dopravné zdarma při nákupu nad 1500,- Kč vč. DPH
 
Aktuality listecky.gif 11.5.2024 Nově sáčky z organzy!

Připravujeme pro Vás nabídku dárkových sáčků z organzy. Opět dáme i na Vaše přání. Postupné zavádění rozměrů a barev naleznete v kategorii sáčků.


29.2.2024 !! Změna čísel bankovních účtů a provozovatele eshopu !!

Od 1.3.2024 dochází ke změně obchodních údajů na fyzickou osobu Michala Klencová včetně čísel bankovních účtů, viz Kontakty Vše ostatní zůstává stejné. Děkujeme za pochopení Klencovi.


2.1.2024 PF 2024

Přejeme Vám mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce 2024.


15.12.2023 Omezení provozu eShopu !

Objednávky přijaté od čtvrtka 21.12. 10:00 hod budou zpracovány a expedovány až ve středu 3.1.2024. Děkujeme za Vaše pochopení a dosavadní spolupráci. Přejeme Vám radostné a veselé svátky vánoční a mnoho zdraví a štěstí v novém roce 2024. Klencovi.


19.12.2022 Omezení provozu eShopu !

V termínu 22.-31.12. 2022 bude uzavřen sklad s expedicí z důvodu firemní dovolené. Objednávky přijaté od čtvrtka 22.12. 9:00 hod budou zpracovány a expedovány nejdříve v pondělí 2.1. 2023. Děkujeme za Vaše pochopení a přejeme Vám krásné svátky vánoční, mnoho štěstí a zdraví v novém roce 2023.


12.3.2021 Nová verze eShopu

Po roční "neviditelné" práci jsme spustili novou verzi eshopu. Nyní možnost registrace, historie objednávek, pohodlný výběr pobočky Zásilkovny nebo České pošty, přepínání měn Kč/EUR, zobrazení cen i bez DPH, počítání hmotnosti objednávky a další...


30.1.2020 Nově doručujeme s PPL !

S platností od 3.února zlevňujme doručení zásilky kurýrem po ČR, platbu za dobírkui a měníme dopravce DPD za PPL. Věříme, že i se službami PPL budete spokojeni.


16.5.2019 Sáčky z pravého celofánu !

Ke stávající nabídce přířezů a archů z pravého celofánu přidáváme i sáčky z pravého celofánu ve variantě s křížovým dnem.